ติดต่อเรา

ติดต่อเราเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในเครือคาโอ ประเทศไทย ได้ที่ :

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานใหญ่

อาคารโอเนส ทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 6 ซอยสุขุมวิท 6
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0105507002214 (สาขาที่ 00001)

โทรศัพท์

(02) 655 4455, (02) 655 4466,
(02) 088 4455, (02) 655 4433 (ธุรกิจเคมีภัณฑ์)

แฟกซ์

(02) 655 4545

แผนที่

<< for the download pdf please find on the attachment >>

image

สอบถามหรือแนะนำผลิตภัณฑ์
ฝ่ายบริการลูกค้า

โทรศัพท์ (02) 655 4483
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ ( 08.30 น. - 17.30 น. )

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด

ธุรกิจเคมีภัณฑ์

อาคารโอเนส ทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 6
ซอยสุขุมวิท 6 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์

(02) 655 4433, (02) 088 4455

แฟกซ์

(02) 655 4545

โรงงานบางปะกง

700/313 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทรศัพท์

(038) 468 511, (038) 468 524 (HR)

แฟกซ์

(038) 468 512 - 3, (038) 468 125 (T-Project), (038) 468 512 - 3 (Admin.)

แผนที่

ศูนย์กระจายสินค้าอมตะ

111 หมู่ที่ 4 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทรศัพท์

(038) 149 671-80

แฟกซ์

(038) 149 681

บริษัท คาโอ คอนซูเมอร์ โปรดักส์ (เซ้าท์อีสต์ เอเชีย) จำกัด

ที่อยู่

อาคารโอเนส ทาวเวอร์ ชั้น 15 เลขที่ 6 ซอยสุขุมวิท 6
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0105543068777 (สำนักงานใหญ่)

โทรศัพท์

(02) 651 8181, (02) 088 4455

แฟกซ์

(02) 651 8187

แผนที่

<< for the download pdf please find on the attachment >>

ติดต่อสำนักงานขายและศูนย์กระจายสินค้า ทั่วประเทศไทยได้ที่ :

สำนักงาน สถานที่ติดต่อ
สำนักงานขาย จ.เชียงใหม่ 191/8 หมู่ 7 ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ : (053) 804 610
แฟกซ์ : (053) 276 131
สำนักงานขาย จ.อุดรธานี 307/2 หมู่ 6 ถ.อุดร - หนองคาย ต.กุดสระ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : (042) 266 518
แฟกซ์ : (042) 266 538
ศูนย์กระจายสินค้า จ.ขอนแก่น 88/9 หมู่ 10 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : (043) 424 600
แฟกซ์ : (043) 424 601
สำนักงานขาย จ.อุบลราชธานี 199 หมู่ 12 ถ.อุบล-ตระการ ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : (045) 284 298
แฟกซ์ : (045) 435 180
ศูนย์กระจายสินค้า จ.นครสวรรค์ 19/14 หมู่ 7 ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ 60170
โทรศัพท์ : (056) 247 239
แฟกซ์ : -
สำนักงานขาย จ.ลพบุรี 353/11 หมู่ 2 ถ.บายพาสลพบุรี – สิงห์บุรี ต.กกโก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : (036) 783 049
แฟกซ์ : (036) 783 050
สำนักงานขาย จ.นนทบุรี 90 หมู่ 3 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : (02) 598 2251-2
แฟกซ์ : (02) 598 2253
สำนักงานขาย จ.ชลบุรี 111 หมู่ 4 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : (038) 149 671-80 กด 4
แฟกซ์ : (038) 149 682
สำนักงานขาย จ.สุราษฎร์ธานี 111 36/4 หมู่ 4 ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : (077) 313 570
แฟกซ์ : -
Page Top