Quan điểm vì cộng đồng

Kao tiến hành các hoạt động cộng đồng dựa trên quan điểm đạo đức và quy định của pháp luật.
Nhiệm vụ của Kao là "phấn đấu toàn tâm toàn ý làm hài lòng và làm phong phú cuộc sống của con người". Để thực hiện nhiệm vụ này, chúng tôi luôn nỗ lực làm theo phương châm Yoki-Monozukuri, bên cạnh đó tiến hành các hoạt động nhằm đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội. Đó chính là quan điểm, cách thức riêng mà Kao Việt Nam thực hiện các hoạt động vì cộng đồng.

Khi thực hiện phương châm Yoki-Monozukuri tạo ra các sản phẩm với chất lượng tuyệt hảo, Kao luôn xem xét khía cạnh môi trường, xã hội ở từng công đoạn, từ thu mua, sản xuất, phân phối, bán hàng, sử dụng và xử lý sản phẩm. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn tìm cách phát triển hơn nữa quy trình này.

Yoki-Monozukuri như một cam kết mạnh mẽ của Tập đoàn Kao nói chung và Kao Việt Nam nói riêng thể hiện trách nhiệm với xã hội. Mỗi nhân viên của chúng tôi đều được nuôi dưỡng quan điểm này thông qua việc thấm nhuần triết lý của Tâp đoàn - "Phương châm Kao".

Để tăng cường tính công bằng và minh bạch trong các hoạt động của Công ty, chúng tôi luôn công bố những thông tin liên quan một cách chính xác, kịp thời, công minh nhằm thúc đẩy đối thoại với người tiêu dùng và khách hàng, giám sát công bằng nhất các hoạt động của Công ty theo quan điểm xã hội.