Quy trình ứng tuyển

Nếu bạn muốn ứng tuyển vào những vị trí đang tuyển dụng:

Cách 1: Tải Đơn ứng tuyển bên dưới và gửi mail về cho chúng tôi theo địa chỉ:
Recruitment_kaovn@kaovn.com.vn

Tải Đơn ứng tuyển ở đây

Cách 2: Gửi hồ sơ của bạn cho chúng tôi bằng cách điền thông tin và đính kèm file theo hướng dẫn:
* Vui lòng sử dụng file ZIP nếu bạn muốn upload nhiều file.
* Dung lượng file không được quá 1.0MB


Mọi thông tin chỉ được sử dụng cho mục đích tuyển dụng.