Hoạt động kinh doanh

Các thành viên của Công ty Kao Việt Nam cũng như các công ty thành viên thuộc Tập đoàn Kao trên toàn thế giới cùng chia sẻ Phương châm Kao như một triết lý của chính mình. Dựa vào đó, chúng tôi tiến hành hoạt động kinh doanh hướng tới cam kết Yoki-Monozukuri (mang đến những sản phẩm có giá trị tuyệt hảo) để thực sự làm hài lòng khách hàng và cho phép chúng tôi cùng chia sẻ niềm vui đó với họ.

images