Haiter Color

ไฮเตอร์ คัลเลอร์ ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และ ขจัดกลิ่น พลัส ชนิดน้ำ 600 มล.

ขจัดคราบฝังแน่น ขจัดกลิ่นเหม็นหมักหมม ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย 99.9%

ใช้ได้ทั้งผ้าสีและผ้าขาว ขจัดคราบด้วยปฏิกิริยาออกซิเจนและพลังขจัดกลิ่น สามารถขจัดคราบฝังแน่นได้หลากหลาย ขจัดกลิ่นเหงื่อและกลิ่นอับที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย 99.9% ที่อยู่ในใยผ้าซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นเหม็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรใช้ร่วมกับผงซักฟองทุกครั้งที่ซัก

Haiter Color

600 มล.

ไฮเตอร์ คัลเลอร์ ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และ ขจัดกลิ่น พลัส ชนิดน้ำ รายการ

Brand Site

Page Top