21/08/2562

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • การพัฒนาอย่างยั่งยืน

คาโอ ฯ คว้ารางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธี มอลรางวัล อย.Quality Award 2019 ให้กับสถานประกอบ โดยในปีนี้ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล ( ประเทศไทย ) จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบการด้านเครื่องสำอาง ประเภททั่วไป โดยคุณจุน โคซึกะ ผู้จัดการโรงงาน บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารและพนักงานขึ้นรับรางวัล

ด้วยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตด้วยดีมาโดยตลอด พร้อมนำเอาระบบควบคุมคุณภาพมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ท้องตลาดมีคุณภาพตามหลักมาตรฐานสากล อันได้แก่ ระบบมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง ตามมาตรฐานสากล (ASEAN GMP), ระบบบริหารคุณภาพ (ISO9001), ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001), ระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS18001), ระบบการใช้น้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (Roundtable on Sustainable Palm Oil : RSPO), ระบบ GMP Cosmetic (ISO22716) และ HALAL รวมถึงการมีระบบในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค (Customer Relations) และการประกอบการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) อาทิการให้ความรู้กับผู้บริโภค การดูแลสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาด้านสังคม คุณธรรม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม

ภายในงานเครือคาโอ ประเทศไทยได้จัดบูธแสดงสินค้าพร้อมแจกผลิตภัณฑ์ตัวอย่างให้กับผู้ที่มาร่วมงาน

ติดต่อสอบถาม

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 14-15 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

02-655-4455 ต่อ 112 ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.
ยกเว้นวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี
Page Top