01/07/2562

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • การพัฒนาอย่างยั่งยืน

คาโอ ประเทศไทย มอบผลิตภัณฑ์ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม

ทุกปี เครือคาโอ ประเทศไทย สนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้กับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และมูลนิธิต่างๆ ที่ดูแลผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัยและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ พร้อมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของนิสิต นักศึกษา ในการส่งเสริมความสะอาด เพื่อการมีสุขภาพที่ดี ถูกสุขอนามัยสำหรับชุมชนและผู้คนในพื้นที่ห่างไกล "เครือคาโอ ประเทศไทย ให้ทุกวันมีรอยยิ้ม"

20190701-001-01

20190701-001-02

20190701-001-03

20190701-001-04

20190701-001-05

20190701-001-06

20190701-001-07

20190701-001-08

20190701-001-09

20190701-001-10

ติดต่อสอบถาม

บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 14-15 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

02-655-4455 ต่อ 112 ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.
ยกเว้นวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี
Page Top