06/12/2560

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • การพัฒนาอย่างยั่งยืน

กิจกรรมเพื่อสังคม – เครือคาโอ ประเทศไทย มอบผลิตภัณฑ์ให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อเร็วๆ นี้ เครือคาโอ ประเทศไทย ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 ลงพื้นที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้าน หลังน้ำลดให้กับผู้ประสบภัยอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการให้ชุมชนได้นำผลิตภัณฑ์ไปใช้ทำ ความสะอาดบ้าน และฆ่าเชื้อโรค เนื่องจาก น้ำท่วมขังมาเป็นระยะเวลานานแล้ว อาจมีเชื้อโรค และแบคทีเรียฝังอยู่ตามพื้นบ้าน ทั้งนี้ เครือคาโอ ประเทศไทย มุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งใน การช่วยเหลือและร่วมเป็นกำลังใจให้กับ ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในทุกพื้นที่ ให้ผู้ประสบภัย กลับมามีความสุขและรอยยิ้มอีกครั้ง

2017-news132_1

2017-news132_2

2017-news132_4

2017-news132_3

Page Top