10/08/2560

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • การพัฒนาอย่างยั่งยืน

กิจกรรมเพื่อสังคม – กิจกรรมโฟมนุ่ม ล้างสนุก มือสะอาด ในโครงการ “สุขอนามัยน่ารู้ เพื่อชุมชนน่าอยู่กับคาโอ”

เครือคาโอ ประเทศไทย ได้ร่วมทำกิจกรรมกับเด็กนักเรียนในสังกัด สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน 30 โรงเรียน ใน 30 เขต ในโครงการ “สุขอนามัยน่ารู้ เพื่อชุมชนน่าอยู่กับคาโอ” กับกิจกรรม “โฟมนุ่ม ล้างสนุก มือสะอาดกับ โฟมล้างมือบิโอเร” กิจกรรมที่เน้นการปลูกฝังให้เด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญ ของการล้างมือที่ถูกวิธีอย่างสม่ำเสมอผ่านการเล่านิทานและการแสดง มายากล เพื่อให้เด็กๆ เข้าใจง่ายและนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

อีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมที่เครือคาโอ ประเทศไทย ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กไทยมีพื้นฐานสุขอนามัยที่ดี ร่างกายแข็งแรง และช่วยป้องกันการระบาดของโรคต่างๆ อาทิ โรคท้องร่วง และโรคมือเท้าปากเปื่อย ...

ครือคาโอ ประเทศไทย ให้ทุกวันมีรอยยิ้ม

2017-news129_1

2017-news129_3

2017-news129_2

Page Top