01/06/2560

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • การพัฒนาอย่างยั่งยืน

กิจกรรมเพื่อสังคม – จิตอาสา “ทาสี สร้างสุข” จ.ปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ที่ผ่านมา พนักงานจิตอาสา เครือคาโอ ประเทศไทย จัดกิจกรรม “ทาสี สร้างสุข” โดยมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยการร่วมกันทาสีห้องน้ำ และโรงครัว เนื่องจากสีเดิม ของตัวอาคารมีสภาพทรุดโทรม บรรยากาศในวันนั้นนั้นเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่จะได้ส่งมอบห้องน้ำสวยๆ สะอาด น่าใช้ในทุกวันให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดสารวนาราม จ.ปราจีนบุรี ทั้งนี้ เครือคาโอ ประเทศไทย ตระหนักถึงสุขอนามัยที่ดี ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์และมีความสุขในทุกๆ วัน ของเด็กไทย
เครือคาโอ ประเทศไทย สนับสนุนให้ทุกวันมีรอยยิ้ม

2017-news128_1

2017-news128_2

2017-news128_3

Page Top