Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
 
 

คาโอ ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 50 ปี จัดโครงการ “สุขอนามัยน่ารู้ เพื่อชุมชนน่าอยู่กับคาโอ”
( 3 พฤศจิกายน 2557 ) ด้วยความตั้งใจของ มร.ฮิโรยูกิ คุมาซาว่า ประธานกรรมการเครือคาโอ ประเทศไทย ที่จะส่งมอบความสุข ให้ทุกวันมีรอยยิ้มกับชุดสุขอนามัยและสื่อการเรียนรู้ รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ให้กับเด็กนักเรียนในถิ่นกันดาร ในการรณรงค์ให้เด็กไทยรู้จักการรักษาความสะอาด มีสุขอนามัยที่ดี ห่างไกลเชื้อโรค รวมถึงการรักษาความสะอาดในชุมชน โดยในปีนี้ ทางเครือคาโอ ประเทศไทย ได้ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยพลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องคมนตรี (ประธานที่ปรึกษา) และ ดร.มนวิภา ประชัญคดี (นายกสมาคม) และได้ทำการส่งมอบชุดสุขอนามัยและสื่อการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนใน อำเภอ กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 14 โรงเรียน*

 
 
*1.โรงเรียนสามัคคีสันม่วง 2.โรงเรียนบ้านจันทร์ 3. โรงเรียนบ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย 4. โรงเรียนสหมิตรวิทยา 5. โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง 6. โรงเรียนบ้านห้วยยา 7. โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม 8.โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนา 9.โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ 10.โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย 11.โรงเรียนบ้านแม่แดด สาขาคงสามหมื่น 12.โรงเรียนบ้านห้วยปู 13.โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 14.โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ
 
 

 

 

 

 Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map  
Filenews_detail80.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit
Filenews_detail80.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit