Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
 
 

กิจกรรมเพื่อสังคม : การทำความสะอาดทางเท้าและผิวจราจร บนถนนเยาวราช คืนวันพฤหัสที่ 2 ตุลาคม 2557 เป็นวันสิ้นสุดเทศกาลกินเจ ของคนไทยเชื้อสายจีน เครือคาโอ ประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์ ไฮเตอร์ ร่วมกับสำนักงานเขตสัมพันธ์วงศ์ได้ทำความสะอาดถนนและทางเท้า รวมทั้งถังขยะมูลฝอย ตั้งแต่บริเวณวงเวียนโอเดียนถึงแยกเฉลิมบุรี เขตสัมพันธ์วงศ์ถือได้ว่าเป็นย่านไชน่าทาวน์ของเมืองไทย และเป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญเขตหนึ่งของกรุงเทพมหานคร โดยมีการค้าขายตลอดทั้งวัน และมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวมากมาย โดยมีผู้เข้าออกพื้นที่เฉลี่ยประมาณ 100,000 กว่าคน ดังนั้นความสะอาดจึงเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจดูแลอยู่ตลอดเวลา เครือคาโอ ประเทศไทย มุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชน เพื่อสังคมที่ยั่งยืน และยินดีที่จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด “ไฮเตอร์” ในการทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องรวมถึงในเขตอื่นๆ ต่อไป

 
 
 

 

 

 

 Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map  
Filenews_detail80.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit
Filenews_detail80.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit