Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ประกาศผล
"โครงการประกวดภาพวาดสิ่งแวดล้อมนานาชาติสำหรับเด็ก ของคาโอ ครั้งที่ 4"
 
26 พฤศจิกายน 2556
 
ด้วยบริษัท Kao Corporation ประเทศญี่ปุ่น (ประธานบริษัท มิจิทากะ ซาวาดะ) ได้เชิญชวนเด็กๆ ทั่วโลกร่วมส่งผลงานภาพวาดเข้าร่วมใน “โครงการประกวดภาพวาดด้านสิ่งแวดล้อมนานาชาติสำหรับเด็กของคาโอ ครั้งที่ 4” ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ในโอกาสนี้ทางบริษัทฯ ยินดีจะประกาศผลผู้ชนะการประกวดภาพวาดในครั้งนี้
บริษัทฯ ได้จัดโครงการประกวดภาพวาดสำหรับเด็กมาตั้งแต่ปี 2553 และในปีนี้ก็ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยหวังอยากให้เด็กๆ ทั่วโลก หันมาสนใจสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวอย่างจริงจังและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอนาคต


ทางบริษัทฯ จะจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล ในงาน Eco-Products 2013 ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติโตเกียว (Tokyo Big Sight) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ - ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม ‘eco together’ - Planet Earth Grand Prix และรางวัลยอดเยี่ยม - ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม ‘eco together’ - Kao Prize เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลในงานดังกล่าว
 
1. ผลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ - ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม
‘Eco Together’ – Planet Earth Grand Prix
ผลงานของคุณ คุณนราธิป เชอมือ (Narathip Choemue)
ชื่อผลงาน: “ธรรมชาติของฉันและโลกสีเขียว”
(อายุ 8 ขวบ, ประเทศไทย)
 
ชื่อรางวัล ผู้รับรางวัล อายุ ประเทศ /
เขตการปกครอง
รางวัลชนะเลิศ-ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม
“eco together” – Planet Earth Grand Prix
(1 รางวัล)"
คุณ Narathip Choemue 8 ไทย
รางวัลยอดเยี่ยม-ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม
“eco together” – Kao Prize
(7 รางวัล)
คุณ Chee Ying Khor 14 มาเลเซีย
คุณ Fahim Ashraff Khan 6 บังกลาเทศ
คุณ Maari Miyata 13 ญี่ปุ่น
คุณ Moe Fujita 8 ญี่ปุ่น
คุณ Shuichiro Wakatsuki 8 อินโดนีเซีย
คุณ Stefana Maria Craciun 12 โรมาเนีย
คุณ Yaqi He 10 จีน
รางวัลดีเด่น (24 รางวัล) ดูเพิ่มเติมเอกสารแนบ
รางวัลดีเด่นประเภทกลุ่ม
จากต่างประเทศ (3 รางวัล)
รางวัลดีเด่นประเภทกลุ่ม
ภายในประเทศญี่ปุ่น (3 รางวัล)
 
2. สรุปภาพรวม “โครงการประกวดภาพวาดด้านสิ่งแวดล้อมนานาชาติสำหรับเด็กของคาโอ ครั้งที่ 4”
หัวข้อ

คุณสมบัติ
จัดโดย
:

:
:
ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม (eco together)” นำสิ่งที่เราสามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันมาเป็นไอเดีย ในการวาดภาพเพื่ออนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมอันมีค่าของโลกเรา
นักเรียนระดับประถมศึกษาและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
บริษัท Kao Corporation ประเทศญี่ปุ่น

3. สรุปการคัดเลือกผลงาน
การคัดเลือกรอบสุดท้าย
จำนวนผลงานที่ส่งเข้าประกวด

จำนวนประเทศและเขตการปกครอง
ที่ส่งผลงานเข้าประกวด
:
:

:

วันที่ 16 ตุลาคม 2556
8,516 ผลงาน (ภายในประเทศญี่ปุ่น 1,703 ผลงาน /
จากต่างประเทศ 6,813 ผลงาน)
49 ประเทศ / เขตการปกครอง

     
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก : (ไม่ระบุคำนำหน้าชื่อ)  
ประธานกรรมการ ฟุมิคาซุ มาซูดะ (ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียวโซเก)
กรรมการ ซุมิโกะ โอกุโบะ (ศิลปิน)
  โยโกะ โอยามาดะ  (นักวาดภาพประกอบ)
  เคอิ มัตสึชิตะ (รองศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียวเกอิจุสึสาขาดีไซน์)
  มิสึโตชิ โยชิดะ

(ผู้จัดการแผนก Communication Design
บริษัท คาโอ ครีเอทีฟ เฮ้าส์)

  ชินอิชิโร ฮีรามิเนะ

(เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้รับผิดชอบฝ่ายCorporate Communication ของบริษัทคาโอ)


4. พิธีมอบรางวัลและการจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล
ทางบริษัทฯจะจัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลและจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

พิธีมอบรางวัล
วันและเวลา
สถานที่

ผู้เข้าร่วมพิธี

กิจกรรม
:
:

:

:
วันที่ 14 ธันวาคม 2556 13:30 น. - 14:00 น. (เวลาท้องถิ่น)
ใน งาน Eco-Products 2013 (http://eco-pro.com/eco2013/) บริเวณบูธของคาโอ
East Hall 2 (No. 2-037)
ผู้ชนะรางวัลชนะเลิศ-ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม ‘eco together’– Planet Earth Grand Prix และ
รางวัลยอดเยี่ยม-ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม ‘eco together’– Kao Prize
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก

การจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล
ช่วงเวลาที่จัดแสดงผลงาน
สถานที่
กิจกรรม
:
:
:
วันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2556
ใน งาน Eco-Products 2013 บริเวณบูธของคาโอ East Hall 2 (No. 2-037)
จัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับ “โครงการประกวดฯ”
บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 14-15 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อ : คุณสุพิชา สายกระสินธุ์ (supicha@kao.th.com)
โทร : 02-655-4455 ต่อ 112 ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น.
ยกเว้นวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี
 
 

Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map