Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
 

มอบทุนสนับสนุนงบประมาณในการปูกระเบื้องอาคารนาฎศิลป์
โรงเรียนวัดโป่งตามุข จังหวัดชลบุรี ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2556
 
23 สิงหาคม 2556
 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ตัวแทนพนักงานในเครือบริษัท คาโอ ประเทศไทย ได้ร่วมกันมอบทุนสนับสนุนงบประมาณในการปูกระเบื้องอาคารนาฎศิลป์ โรงเรียนวัดโป่งตามุข จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้เป็นสถานที่เรียนนาฏศิลป์สำหรับนักเรียน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเด่นของโรงเรียน พร้อมเสริมกิจกรรม "โฟมนุ่ม ล้างสนุก มือสะอาด กับบิโอเร ปี 2" เพื่อสอนวิธีการล้างมือที่ถูกวิธีให้กับน้องๆ และยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมสันทนาการกับ สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ-ศูนย์ชลบุรี เพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับน้องๆในวันนั้นอีกด้วย

 
 

Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map  
Filenews_detail80.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit
Filenews_detail80.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit