Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
 

 

โครงการคาโอ...สานฝัน ปันน้ำใจ สู่น้อง ปีที่ 9 ครั้งที่ 1

3 เมษายน 2556
กิจกรรมเพื่อสังคม "คาโอ สานฝัน...ปันน้ำใจ สู่น้อง" ที่ทางบริษัทฯจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับในปีนี้เป็นปีที่ 9 แล้วที่ทางบริษัทฯมุ่งหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่รับผิดชอบต่อสังคม ในการช่วยเหลือเด็กๆที่ด้อยโอกาสได้รับความสุข สนุกสนานกับกิจกรรมที่ทางบริษัทฯได้จัดขึ้น เหมือนเช่นทุกปีที่ได้ทำมา โดยครึ่งปีแรกของปีนี้ ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กๆที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบทาง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้เด็กๆสูญเสียคนในครอบครัว ทางมูลนิธิฯจึงได้รับอุปการะเด็กๆให้มีโอกาสได้รับความรู้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยเหตุนี้ตามวิถีทางคาโอ ทางบริษัทฯจึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปช่วยเหลือเด็กๆกลุ่มนี้ โดยเข้าไปจัดกิจกรรม เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯให้กับเด็กๆไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา 

 

 

Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map  
Filenews_detail14.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit