Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
 
โฟมนุ่ม ล้างสนุก มือสะอาด กับบิโอเร ปี 2
 
12 กุมภาพันธ์ 2556
 
 
หลังจากเปิดตัวโครงการ “โฟมนุ่ม ล้างสนุก มือสะอาด กับบิโอเร ปี 2” ไปเมื่อเดือนธันวาคม 2555 ที่ผ่านมานั้น ในปีนี้ (2556) เครือบริษัทคาโอ ประเทศไทย จะทำการจัดกิจกรรม โครงการดังกล่าวต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อรณรงค์ให้เด็กไทยล้างมือให้ถูกวิธี ห่างไกลเชื้อโรค และมีสุขอนามัยที่ดี โดยในเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ได้จัด กิจกรรมให้กับโรงเรียน 3 แห่งด้วยกัน คือ
- วันที่ 12 กุมภาพันธ์ โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
- วันที่ 13 กุมภาพันธ์ โรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์
- วันที่ 21 กุมภาพันธ์ โรงเรียนสายน้ำทิพย์


 
 
w 
Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map