Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ประกาศผล
"โครงการประกวดภาพวาดสิ่งแวดล้อมนานาชาติสำหรับเด็ก ของคาโอ ครั้งที่ 3"
 
27 พฤศจิกายน 2555
 
ด้วยบริษัท Kao Corporation ประเทศญี่ปุ่น (ประธานบริษัท มิจิทากะ ซาวาดะ) ได้เชิญชวนเด็กๆ
ทั่วโลก ส่งผลงานภาพวาดเข้าร่วม “โครงการประกวดภาพวาดด้านสิ่งแวดล้อมนานาชาติสำหรับเด็กของคาโอ ครั้งที่ 3”ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2555 ในโอกาสนี้ทางบริษัทฯยินดีจะประกาศผลผู้ชนะการประกวดภาพวาดในครั้งนี้ บริษัทคาโอได้จัดโครงการประกวดภาพวาดสำหรับเด็กมาตั้งแต่ปี 2553 และในปีนี้ก็ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยหวังว่าอยากให้เด็กๆ ทั่วโลก หันมาสนใจสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวอย่างจริงจังและร่วมอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในอนาคต


ทางบริษัทฯจะจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล ในงาน Eco-Products 2012 ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติโตเกียว (Tokyo Big Sight) กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ-ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม ‘eco together’ - Planet Earth Grand Prix และรางวัลยอดเยี่ยม - ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม ‘eco together’ - Kao Prize เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลในงานดังกล่าว
 
1. ผลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ - ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม
‘Eco Together’ – Planet Earth Grand Prix
ผลงานของคุณ Angeli T. Fernando W. A
ชื่อผลงาน: “ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม”
(อายุ 9 ขวบ, ประเทศศรีลังกา)

 

ชื่อรางวัล ผู้รับรางวัล อายุ ประเทศ /
เขตการปกครอง
รางวัลชนะเลิศ-ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม
‘eco together’ – Planet Earth Grand Prix
(1 รางวัล) 
คุณ Angeli T. Fernando W. A. 9 ศรีลังกา
รางวัลยอดเยี่ยม-ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม
‘eco together’– Kao Prize
(6 รางวัล)
คุณ Anca Georgiana Bondane 15 โรมาเนีย
คุณ Bunanan Phromphen 9 ไทย
คุณ Kiyoka Yoshida 14 ญี่ปุ่น
คุณ Maryia Leshakova 6 เบลารุส
คุณ Shuichiro Wakatsuki 9 ญี่ปุ่น
คุณ Yu-Chuan Huang 14 ไต้หวัน
รางวัลดีเด่น (25 รางวัล) ดูเพิ่มเติมเอกสารแนบ
รางวัลดีเด่นประเภทกลุ่ม 
ภายในประเทศญี่ปุ่น (3 รางวัล)
จากต่างประเทศ (3 รางวัล)
 
รางวัลยอดเยี่ยม-ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม
‘eco together’– Kao Prize
คุณ Bunanan Phromphen
(อายุ 9 ขวบ, ประเทศไทย)
  • ชื่อผู้รับรางวัลเรียงตามลำดับตัวอักษร
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบ
  • ท่านสามารถดูผลงานที่ได้รับรางวัล และภาพบรรยากาศพิธีมอบรางวัลได้จากเว็บไซต์ของคาโอ
    เร็วๆ นี้
2. สรุปภาพรวม “โครงการประกวดภาพวาดด้านสิ่งแวดล้อมนานาชาติสำหรับเด็กของคาโอ ครั้งที่ 3”
หัวข้อ

คุณสมบัติ
จัดโดย
:

:
:
"ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม (eco together)” นำสิ่งที่เราสามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันมาเป็นไอเดีย
ในการวาดภาพเพื่ออนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมอันมีค่าของโลกเรา
นักเรียนระดับประถมศึกษาและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
บริษัท Kao Corporation ประเทศญี่ปุ่น

3. สรุปการคัดเลือกผลงาน
การคัดเลือกรอบสุดท้าย
จำนวนผลงานที่ส่งเข้าประกวด

จำนวนประเทศและเขตการปกครอง
ที่ส่งผลงานเข้าประกวด
:
:

:

วันที่ 16 ตุลาคม 2555
7,356 ผลงาน (ภายในประเทศญี่ปุ่น 3,630 ผลงาน /
จากต่างประเทศ 3,726 ผลงาน)
42 ประเทศ / เขตการปกครอง


คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก :
ประธานกรรมการ
กรรมการ
(ไม่ระบุคำนำหน้าชื่อ)
ฟุมิคาซุ มาซูดะ
ซุมิโกะ โอกุโบะ 
โยโกะ โอยามาดะ 
ทะกุ ซะโต
มิสึโตชิ โยชิดะ

มาซาตาเกะ โดโซโนะ(ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียวโซเก)
(ศิลปิน)
(นักวาดภาพประกอบ) 
(กราฟฟิกดีไซเนอร์)
(Communication Design Director
บริษัท คาโอ ครีเอทีฟ เฮ้าส์)
(รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยของบริษัทคาโอ)

4. พิธีมอบรางวัลและการจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล
ทางบริษัทฯจะจัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลและจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

พิธีมอบรางวัล
วันและเวลา
สถานที่

ผู้เข้าร่วมพิธี

กิจกรรม
:
:

:

:
วันที่ 15 ธันวาคม 2555 13:30 น. - 14:00 น. (เวลาท้องถิ่น)
ใน งาน Eco-Products 2012 (http://eco-pro.com/eco2012/) บริเวณบูธของคาโอ
East Hall 3 (No. 3-043)
ผู้ชนะรางวัลชนะเลิศ-ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม ‘eco together’– Planet Earth Grand Prix และ
รางวัลยอดเยี่ยม-ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม ‘eco together’– Kao Prize
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก

การจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล
ช่วงเวลาที่จัดแสดงผลงาน
สถานที่
กิจกรรม
:
:
:
วันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2555
ใน งาน Eco-Products 2012 บริเวณบูธของคาโอ East Hall 3 (No. 3-043)
จัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับ “โครงการประกวดฯ”
บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 14-15 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อ : คุณสุภาวดี หงษ์ศรีจินดา (supawadee@kao.th.com)
โทร : 02-655-4455 ต่อ 513 ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
ยกเว้นวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี
 
 

Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map