Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
 
การประกวดภาพวาดนานาชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 3
14 กันยายน 2555


เสร็จสิ้นเรียบร้อยสำหรับการประกวดภาพวาดนานาชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 3 โดยทางเครือบริษัท
คาโอ ประเทศไทย ได้จัดส่งภาพของน้องๆที่สนใจเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้จำนวน 872 ภาพ จาก 60 โรงเรียน ให้กับทางคณะกรรมการ ณ ประเทศญี่ปุ่น ภายในวันที่ 14 กันยายน 2555
 

โดยทางคณะกรรมการจะทำการตัดสิน และแจ้งให้ผู้ชนะ
การประกวด และผู้ปกครอง / โรงเรียนที่ได้รับรางวัล ได้รับทราบในเดือนพฤศจิกายน 2555 (สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากทาง website นี้) ทั้งนี้ทางบริษัทฯขอ
ขอบคุณน้องๆ ผู้ปกครองทุกท่าน และทางโรงเรียนที่สนใจ และให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้

 

 

Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map