Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
 
CSR 2012 : โรงเรียนวัดท่าเสา จังหวัดสมุทรสาคร
1 ตุลาคม 2555

27/8/2012 : สำรวจพื้นที่

เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันเด็กพิเศษในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกวัน แต่สถานที่ดูแลหรือสถานศึกษายังมีน้อย ไม่พอกับความต้องการ ทางบริษัทฯจึงได้ตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าว อีกทั้งยังได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากพนักงานของเราในการสร้างศุนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กพิเศษ  ณ โรงเรียนวัดท่าเสา จังหวัดสมุทรสาคร จึงได้ทำการสำรวจพื้นที่ พบว่าโรงเรียนดังกล่าวดำเนินการสร้างไปได้ส่วนหนึ่ง โดยได้รับเงิน สนับสนุนจากทางรัฐบาล และการทอดผ้าป่าสามัคคีของทางโรงเรียน เงินส่วนดังกล่าวนำมาสร้างตัวอาคารชั้นเดียวให้กับเด็กๆได้เท่านั้น ยังขาดในเรื่องของการติดตั้งฝ้าเพดาน, กระเบื้องปูพื้น และครุภัณฑ์ประจำศูนย์ ทางเครือบริษัทคาโอ ประเทศไทย จึงได้พิจารณาและเข้าไปให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการติดตั้งฝ้าเพดานทั้งตัวอาคาร และกระเบื้องปูพื้น โดยต้องการให้เด็กๆได้ย้ายเข้ามาเรียนในสถานที่ดังกล่าวได้เร็วที่สุด เนื่องจากตอนนี้เด็กๆต้องเรียนร่วมกับเด็กปกติ สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปจึงไม่เอื้ออำนวยเท่าที่ควร อีกทั้งเมื่อศูนย์ดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถรองรับเด็กพิเศษในชุมชนใกล้เคียงละแวกนั้นได้ ทำให้ผู้ปกครองสามารถพาเด็กๆ เข้ามารับการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพให้สามารถดำรงอยู่ในสังคมร่วมกับคนปกติได้อย่างมีความสุข ทางตัวแทนบริษัทฯ โดยคุณสุรชา ฟูตระกูล จึงได้เดินทางไปเปิดศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 อีกทั้งยังได้นำผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯไปมอบให้กับทางโรงเรียนเพื่อไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป
 

1/10/2012 : ศูนย์การศึกษาฯเรียบร้อย พร้อมเข้าใช้งาน

 

 

Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map