Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
 
Greening Project in North Thailand
1 สิงหาคม 2555

Mr.Michitaka Sawada, President & CEO. Kao Corporation ได้ริเริ่มโครงการ Furusato เป็นโครงการที่ทาง Kao Corporation ร่วมมือกับมูลนิธิ OISCA ประเทศญี่ปุ่น ประสานงานผ่านทาง Kao Thailand และ OISCA ประเทศไทย เพื่อดำเนินการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในภาคเหนือ ของประเทศไทย เนื่องจากพื้นที่ป่าได้รับความเสียหาย จากการทำการเกษตรและตัดไม้ อันก่อให้เกิดภัยพิบัติตามมา ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม โคลนถล่มในฤดูฝน ในขณะที่ไฟป่าพร้อมด้วยมลพิษหมอกควัน ที่เกิดขึ้นในฤดูแล้ง ทำให้เกิดผลกระทบต่อคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ และ
สิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้
 
Furusato Project at Chiang Khong District, Chiang Rai Province

โครงการดังกล่าวจึงได้เริ่มขึ้น โดยเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา ตัวแทนเครือบริษัทคาโอ ประเทศไทย นำโดยคุณนรเศรษฐ์ โฆษิตศรีปัญญา, Executive Vice President Corporate Service และคุณสุรชา ฟูตระกูล, Senior Manager Training & Corporate Compliance ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรม ณ หมู่บ้านห้วยเย็น ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อเข้าร่วม กิจกรรม
ปลูกป่าในปีนี้จำนวน 44 ไร่ (วันงานปลูก 20 ไร่) ร่วมกับประชาชน ครู เด็กนักเรียน หัวหน้าชุมชน ทหาร และข้าราชการ โดยทางบริษัทฯหวังว่าจากกิจกรรม ในครั้งนี้จะช่วยปลูกฝังจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้นโยบาย eco together 

 

Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map