Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
 
โครงการคาโอ...สานฝัน ปันน้ำใจ สู่น้อง ปีที่ 8 ครั้งที่ 1
27 มีนาคม 2555

 
 
สืบเนื่องจากโครงการเมื่อปลายปี 2554 ที่ผ่านมาทางบริษัทฯมีนโยบายให้การสนับสนุนซ่อมแซมทางเดิน
ห้องน้ำและที่วางแท็งค์น้ำของโรงเรียนวัดบันไดช้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่หลังจากเหตุการณ์
น้ำท่วมที่ผ่านไป ทางโรงเรียนได้ขอความอนุเคราะห์เร่งด่วนจากทางบริษัทฯในการยกตัวอาคารโรงอาหาร ให้มีความสูง 2.30 เมตร และทำสะพานเชื่อมตัวอาคารเรียน เพื่อป้องกันน้ำท่วม และเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ นอกจากนี้หากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมขึ้นอีก ทางโรงเรียนร่วมกับชุมชนจะได้จัดเป็นศูนย์อพยพให้กับชาวบ้านในละแวกดังกล่าวได้

โดยเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา คุณสุรชา ฟูตระกูล ตัวแทนบริษัทฯได้เดินทางไปทำการเปิดตัวอาคาร และตัวสะพานเชื่อมระหว่างตึก อีกทั้งยังได้ไปเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ และมอบผลิตภัณฑ์ให้กับครอบครัวของน้องๆ รวมถึงชาวชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมา โดยมีคุณครูสุทัศน์ มีปราชญ์สม ผอ.โรงเรียนเป็นตัวแทนในการรับมอบ
 
 
ภาพระหว่างการซ่อมแซม และวันจัดกิจกรรม
 

Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map