Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
 
CSR. 2011 at Goodwill Foundation
9 มีนาคม 2554

 

สาธิตผลิตภัณฑ์ใหม่แอทแทค อีซี่ ไอซ์ สปา
 
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมขึ้น ณ มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี
(Goodwill Foundation) สุขุมวิท 16, กรุงเทพฯ ในชื่อ “โครงการฝึกอบรมแม่บ้านมืออาชีพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแก่สตรีผู้ด้อยโอกาส ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสตรีที่หาเลี้ยงครอบครัวโดยลำพัง (Single Mom) กิจกรรมในวันนั้นทางบริษัทฯได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้และทักษะแก่สตรีที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนำไปประกอบอาชีพแม่บ้านตามบ้านพักชาวไทย/ชาวต่างชาติ, สำนักงาน และโรงงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งทางบริษัทฯได้เล็งเห็นว่าหากสตรีเหล่านี้มีงานทำ ก็จะมีรายได้ สามารถนำมา
จุนเจือครอบครัวได้ อันจะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาทางสังคม
 

สาธิตผลิตภัณฑ์ไฮเตอร์, ไวด์ไฮเตอร์ และมาจิคลีน
 
 
 

Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map