Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
 
กิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับไทยทีวีสีช่อง 3 ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย
7 พฤศจิกายน 2553

 
เครือ คาโอ ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการแสดงถึงความเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม ตามหลักการคาโอ (The Kao Way) จึงได้ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนโครงการ “ช่อง 3 กิจกรรมเพื่อสังคม” ขึ้นโดยคุณชัชวาล โรจนประไพ เป็นตัวแทนในการมอบผลิตภัณฑ์ให้กับตัวแทนฝ่ายบริหารศิลปิน ของไทยทีวีสีช่อง 3 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 เพื่อนำไปจัดกิจกรรมในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2553 ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย โดยมีนักแสดงจากเรื่อง 4 หัวใจแห่งขุนเขา ไปร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

 

 

 

Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map