Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
 
พิธีกตเวทิตา ผู้มีอุปการคุณด้านทุนการศึกษา แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
27 ส.ค. 2553

 
วันที่ 27 สิงหาคม 2553 คุณชัชวาล โรจนประไพ HR. & Admin. Director เป็นตัวแทนของเครือบริษัท คาโอ
ประเทศไทย เข้าร่วมพิธีกตเวทิตาผู้มีอุปการะคุณด้านทุนการศึกษาแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2553 ณ หอประชุมใหญ่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้นิสิตผู้รับทุนการศึกษา ได้ตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นผู้ได้รับโอกาสทางการศึกษา และเพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาต่อผู้มีอุปการคุณด้านทุนการศึกษา

 

 

Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map