Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
 
เครือบริษัท คาโอ ประเทศไทยได้ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ให้แก่ตัวแทนของสมาคม ไว ดับยู ซี เอ
20 ส.ค. 2553

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2553 ทางบริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ให้แก่ตัวแทนของสมาคม ไว.ดับยู.ซี.เอ
เพื่อนำไปมอบให้แก่เด็กนักเรียนในการจัดงานโครงการพ่อ-แม่อุปถัมภ์ จำนวน 236 ทุน จาก 27 โรงเรียน ณ สมาคม
ไว.ดับยู.ซี.เอ ศูนย์ชลบุรี ในวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา

 

 

Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map