Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
 
โครงการคาโอ...สานฝัน ปันน้ำใจ สู่น้องปีที่ 5 ครั้งที่ 2
23 ก.ย. 2552

คุณสุรชา ฟูตระกูล
Senior Manager - Training & Corporate Compliance
มอบผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ และกระดานไวท์บอร์ด ให้กับทางคุณครูใหญ่ ของโรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ จังหวัดอ่างทอง
 
วันที่ 23 กันยายน 2552 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้จัดโครงการคาโอ..สานฝัน ปันน้ำใจ สู่น้อง ปีที่ 5 ครั้งที่ 2
ขึ้นที่โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ (วัดโบสถ์วรดิตถ์) จ.อ่างทอง กิจกรรมดังกล่าวทางบริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อมุ่งช่วยเหลือเด็กๆ ที่ด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่งเด็กๆ ส่วนใหญ่มีฐานะทางบ้านยากจน โดยทางโรงเรียนได้เปิดสอนให้กับเด็กๆ ในละแวกใกล้เคียง รวมถึงเด็กชาวเขา ตั้งแต่ชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งสิ้น 541 คน โดยในวันดังกล่าวทางบริษัทฯ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ , เลี้ยงอาหารกลางวัน, มอบสิ่งของ และเงินจำนวนหนึ่ง ที่พนักงานร่วมกันบริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการอาหารกลางวันให้กับทางโรงเรียน นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนในห้องคอมพิวเตอร์ และมอบผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ให้กับทางโรงเรียนอีกด้วย

 
 

Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map