Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
 
โครงการปลูกต้นไม้ “อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร”
12 ก.ย. 2552

ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2552
ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี
 
ในวันที่ 12 กันยายน 2552 คณะผู้บริหาร และพนักงานเครือคาโอ ประเทศไทย ได้ร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นไม้
ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดทำขึ้นเช่นเดียวกับที่สาธารณะอื่นๆ ในอำเภอชะอำ กิจกรรมดังกล่าวนอกจากคณะผู้บริหาร และพนักงานเครือคาโอ ประเทศไทยแล้ว ยังได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในท้องถิ่น นักเรียน รวมทั้งอาสาสมัครปลูกต้นไม้จากประเทศญี่ปุ่น กิจกรรมดังกล่าวได้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมโครงการปลูกต้นไม้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการรณรงค์ไปทั่วประเทศ เพื่อให้สาธารณชนเกิดการตื่นตัวในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม และสมบูรณ์ไว้ให้ชนรุ่นหลัง

 
 

Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map