Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ไฮเตอร์ตะลุยสร้างเขตอนามัย โรงเรียน และชุมชน ระหว่าง 2 - 10 ก.ย. 2552
2 ก.ย. 2552

 
ไฮเตอร์ สร้างเขตอนามัย ปลอดไข้หวัดใหญ่ 2009

ไฮเตอร์ ส่งเสริมการล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในชุมชนทั้งย่านที่อยู่อาศัยและบริเวณโรงเรียน ที่เป็นพื้นที่
เสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009 ได้ง่าย เพื่อสร้างพื้นที่เขตอนามัยโดยจัดกิจกรรมโรดโชว์ เชิญชวนทำความสะอาดแหล่งชุมชนและโรงเรียน โดยเน้นจุดสัมผัส หรือ สิ่งที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งเป็นจุดแพร่กระจายเชื้อโรค เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได ตู้โทรศัพท์สาธารณะ คอมพิวเตอร์ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว ไฮเตอร์ ที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคถึง 99.9 % ซึ่งเป็นของใช้ใกล้ตัวที่มีอยู่ในบ้าน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเหมาะกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ด้วยวิธีทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรคง่ายๆ โดยนำไฮเตอร์ผสมกับน้ำเปล่าในอัตราส่วน 1:100 ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดพื้นผิว แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด

ล้างโรงเรียน ออกตระเวนทำความสะอาดโรงเรียนทั่วกรุงเทพฯ เน้นจุดสัมผัสที่สามารถแพร่กระจายเชื้อโรคได้ และมอบผลิตภัณฑ์
ไฮเตอร์ 70 ถัง พร้อมให้ความรู้วิธีทำความสะอาดที่ถูกหลักอนามัย ทั้งยังเสริมสร้างสามัคคีในหมู่นักเรียน ด้วยการร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงเรียน

ลงพื้นที่ เดินเท้าเข้าถึงพื้นที่ภายในชุมชน รณรงค์พร้อมให้ความรู้ แนะนำวิธีการทำความสะอาด และมอบผลิตภัณฑ์ไฮเตอร์ ขนาดทดลองใช้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่

 

Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map