Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
 
พิธีกตเวทิตา ผู้มีอุปการคุณด้านทุนการศึกษา แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20 สิงหาคม 2552

วันที่ 20 สิงหาคม 2552 คุณชัชวาล โรจนประไพ HR.&Admin. Director เป็นตัวแทนของเครือบริษัท คาโอ
ประเทศไทย เข้าร่วมพิธีกตเวทิตาผู้มีอุปการะคุณด้านทุนการศึกษา แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประจำปี การศึกษา 2552 ณ หอประชุมใหญ่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้นิสิตผู้รับทุนการศึกษา ได้ตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นผู้ได้รับโอกาสทางการศึกษา และเพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาต่อผู้มีอุปการคุณด้านทุนการศึกษา

 
 

Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map