Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
 
ไฮเตอร์สนับสนุนโรงเรียนปลอดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
1 กรกฎาคม 2552ฆ่าเชื้อโรค นายชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ซ้ายมือ) รับมอบผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าขาว
ไฮเตอร์ จากนายสุธี อัศวธรรมกิตติ ผู้จัดการตราสินค้าผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าขาวไฮเตอร์ ตัวแทนจาก
บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำไปแจกจ่ายใช้ทำความสะอาดโรงเรียนที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009


ไฮเตอร์สนับสนุนการทำความสะอาดโรงเรียนต้านโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โดยมอบผลิตภัณฑ์
น้ำยาซักผ้าขาวไฮเตอร์ ที่มีคุณสมบัติของการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค 99.9% เพื่อใช้ทำความสะอาดโรงเรียน
ที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

นายสุธี อัศวธรรมกิตติ ผู้จัดการตราสินค้าผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าขาวไฮเตอร์ ธุรกิจสินค้าอุปโภค บริษัท คาโอ
คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เนื่องด้วย ปัจจุบันมีการระบาดของ โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ซึ่งเข้ามาระบาดในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงต้นปี 2552 ที่ผ่านมา และกลุ่มหนึ่งที่สามารถติดไข้หวัดได้ง่าย คือกลุ่มเด็ก
นักเรียน เนื่องจากโรงเรียนเป็นสถานที่ที่มี โอกาสสัมผัส รับ หรือแพร่กระจายเชื้อได้หลายจุดเพราะฉะนั้น การทำความสะอาดอย่างจริงจังกับสถานที่ที่เป็นเสมือนบ้านหลังที่สองของเด็ก ๆ อย่างเช่น โรงเรียนหรือสถานที่ในชุมชน จึงเป็นสิ่ง
ที่สมควรกระทำ เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค และทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรค”

ดังนั้นทาง บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าขาวไฮเตอร์ ได้มอบผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าขาวไฮเตอร์ จำนวน 30 หีบ ให้กับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนำไปแจกจ่ายใช้ทำความสะอาดโรงเรียน
ที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ทั้งในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล โดยผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าขาว
ไฮเตอร์ สามารถนำมาทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ ภาชนะ หรือบริเวณพื้นผิวต่างๆในอาคารบ้านเรือนได้
โดยใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าขาวไฮเตอร์ ผสมน้ำในอัตราที่เจือจางเพื่อใช้ เช็ดหรือ ล้างทำความสะอาด แล้วทิ้งไว้เป็นเวลา 10-30 นาที แล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง

อนึ่ง กระทรวงสาธารณะสุขของฮ่องกงมีการแนะนำประชาชนทั่วไปให้ใช้น้ำยาซักผ้าขาวเช็ดทำความสะอาดบนพื้นผิว
ต่างๆ ในชีวิตประจำวันเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ในช่วงที่มีโรคซาร์สระบาดในปี 2546

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ฮาคูโฮโด (กรุงเทพ) จำกัด
ชมพูนุช ญาณิสรางค์กูล ต่อ 723 (081-912-4360)
โทรศัพท์ 0-2257-0533 โทรสาร 0-2257-0545-6

 

Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map