Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
 

โครงการคาโอ...สานฝัน ปันน้ำใจ สู่น้องปีที่ 4 ครั้งที่ 2

19 กันยายน 2551

ศาลาอ่านหนังสือ 2 หลัง

อาคารเรียนของโรงเรียนเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้จัดโครงการคาโอ...สานฝัน ปันน้ำใจ สู่น้องปีที่ 4 ครั้งที่ 2 ขึ้นที่โรงเรียนคลองลาดช้าง จังหวัดปทุมธานี  โดยมีวัตถุประสงค์จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กๆที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางด้านการศึกษา ให้ได้รับโอกาสดีๆที่ทางบริษัทฯได้นำไปมอบให้กับน้องๆ โดยในครั้งนี้ทางบริษัทฯได้จัดทำศาลานั่งอ่านหนังสือจำนวน 2 หลัง เพื่อให้น้องๆได้ใช้นั่งอ่านหนังสือ และพักผ่อน นอกจากนี้ในวันจัดกิจกรรมดังกล่าว ตัวแทนฝ่ายประชาสัมพันธ์ของทางบริษัทฯได้เข้าไปจัดกิจกรรมให้น้องๆ โดยในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมงานประดิษฐ์ ให้น้องๆได้ใช้จินตนาการในการทำหมวกประดิษฐ์ และสมุดทำมือ สำหรับกิจกรรมช่วงบ่ายน้องๆได้สนุกกับการแข่งกีฬา นอกเหนือจากความสนุกที่ได้รับแล้ว น้องๆยังรู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีกด้วย คุณสุรชา ฟูตระกูล Senior Manager - Training & Corporate Compliance
มอบผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ และศาลานั่งอ่านหนังสือ 2 หลัง ให้กับทางคุณครูใหญ่ ของโรงเรียนคลองลาดช้าง จังหวัดปทุมธานี

..................................น้องๆทำกิจกรรมหมวกประดิษฐ์...............................
.................................กิจกรรมงานประดิษฐ์ : สมุดทำมือ ............................
......................................กิจกรรมแข่งกีฬาช่วงบ่าย..................................

 

 

Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map