Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
 
โครงการคาโอ...สานฝันปันน้ำใจสู่น้องปี่ที่ 4 ครั้งที่ 1
10 มิถุนายน 2551ฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้จัดโครงการคาโอ...สานฝัน ปันน้ำใจ สู่น้องปีที่ 4 ครั้งที่ 1 ขึ้นที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ลาดพร้าว 47 โดยมีวัตถุประสงค์จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กพิการให้สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ในอนาคต อีกทั้งมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนครอบครัวและชุมชนให้สามารถช่วยฟื้นฟูเด็กพิการได้ด้วยตนเอง ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทางบริษัทฯได้จัดทำโต๊ะและเก้าอี้สำหรับเด็กพิการ, สติ๊กเกอร์ที่ใช้ติดตามหน่วยงานต่างๆเพื่อขอรับบริจาคเงิน และมอบผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯให้กับทางครอบครัวนำไปใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ในวันจัดกิจกรรมดังกล่าว ทางบริษัทฯยังได้นำละครหุ่นมือ ไปสร้างความสนุกให้กับน้องๆ และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆ และครอบครัว

 
1. คุณสุรชา ฟูตระกูล Senior Manager - Training & Corporate
    Compliance กล่าวเปิดงาน
2. ละครหุ่นมือ
3. เลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ และครอบครัว
4. บรรยากาศขณะที่น้องๆชมละครหุ่นมือ
5. โต๊ะ-เก้าอี้สำหรับน้องๆและครอบครัว
 
 

Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map