Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
 
เมื่อเร็วๆ นี้ เครือคาโอ ประเทศไทย ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 ลงพื้นที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้าน หลังน้ำลดให้กับผู้ประสบภัยอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย มีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการให้ชุมชนได้นำผลิตภัณฑ์ไปใช้ทำ ความสะอาดบ้าน และฆ่าเชื้อโรค เนื่องจาก น้ำท่วมขังมาเป็นระยะเวลานานแล้ว อาจมีเชื้อโรค และแบคทีเรียฝังอยู่ตามพื้นบ้าน ทั้งนี้ เครือคาโอ ประเทศไทย มุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งใน การช่วยเหลือและร่วมเป็นกำลังใจให้กับ ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในทุกพื้นที่ ให้ผู้ประสบภัย กลับมามีความสุขและรอยยิ้มอีกครั้ง
 
 
Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map  
Filenews_detail80.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit