Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
 
โครงการ สุขอนามัยน่ารู้เพื่อชุมชนน่าอยู่กับคาโอ เครือคาโอ ประเทศไทย โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้จัดกิจกรรมมากมายเพื่อช่วยเหลือและ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทยให้มีสุขอนามัยที่ดี ห่างไกลจากเชื้อโรค อาทิ การล้างถนนเยาวราช ร่วมกับสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ การล้างถนนบริเวณโรงกำจัดขยะมูลฝอย กับสำนักงานเขตประเวศ ทำความสะอาดทางเท้า บริเวณรอบสนามหลวงร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อม และล่าสุดกับกิจกรรม “ไฮเตอร์เพื่อชุมชนสะอาด (Haiter for Hygienic Community)” โดยการสาธิตการทำความสะอาด โรงครัว และพื้นที่ประกอบอาหาร ให้กับสถานสงเคราะห์ คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และพื้นที่ส่วนกลางของ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) โดยใช้ผลิตภัณฑ์ไฮเตอร์ ผสมกับน้ำทำความสะอาด อีกหนึ่งคุณสมบัติของ ไฮเตอร์ ในการฆ่าเชื้อโรค กำจัดคราบมัน และคราบสิ่งสกปรกรวมถึงกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้
เพราะเราตระหนักถึงสุขอนามัยที่ดี และแข็งแรงของชุมชนและคนไทย สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็น รากฐานของความสุขในการ ดำเนินชีวิต เครือคาโอ ประเทศไทย สนับสนุนให้ทุกวันมีรอยยิ้ม
 
 
Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map  
Filenews_detail80.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit