Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
 
 

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา เครือคาโอ ประเทศไทย โดย มร.ฮิโรอากิ ทาคิ ประธานกรรมการ ได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.เทพ อมรโสภิต ผู้บังคับบัญชาการ ตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานรับมอบ ชุดสุขอนามัย ในโครงการ “สุขอนามัยน่ารู้ เพื่อชุมชนน่าอยู่กับคาโอ” จำนวน 5,000 ชุด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ณ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ถ.พหลโยธิน จ.กรุงเทพฯ เพื่อส่งต่อรอยยิ้มให้กับนักเรียน และคุณครู โรงเรียนในสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน ทั้งนี้ เครือคาโอ ประเทศไทย ตระหนักถึงสุขอนามัยที่ดีของเยาวชนไทย เพราะเราเชื่อว่าสุขอนามัยที่ดีจะนำมาซึ่งความสุขและร่างกายที่แข็งแรง

 

Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map  
Filenews_detail79.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit