Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
 
 
 
เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา เครื่อคาโอ ประเทศไทย โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมชวนเพื่อนพนักงานจิตอาสา ร่วมกิจกรรมในโครงการ "บ้านปลา ธนาคารปู" ณ ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่บ้าน นายสถิตย์ แสนเสนาะ มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับความเป็นมาและความสำคัญของโครงการดังกล่าวที่มีต่อชุมชน

โครงการนี้ได้นำยางรถยนต์เก่ามาสร้างบ้านปลา (หรือที่เรียกว่าเต๋ายาง) เพื่อป้องกันการจับสัตว์น้ำจากการลากอวน ของชาวประมงพร้อมรณรงค์ไม่จับ หรือรับประทาน ปูตัวเมียที่วางไข่ เพื่อให้เกิดการต่อยอดของจำนวนปู สู่ธรรมชาติและที่สำคัญ เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเล

ทั้งนี้ เครือคาโอ ประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาและ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กลับมาอุดสมบูรณ์อีกครั้ง.. เครือคาโอ ประเทศไทย สนับสนุนให้ทุกวันมีรอยยิ้ม

ฟังขั้นตอนการทำบ้านปลา ก่อนปฏิบัติจริง

เริ่มลงมือทำช่วยกันยกยาง ช่วยกันผูก

เริ่มลงมือทำช่วยกันยกยาง ช่วยกันผูก

เอาขึ้นเรือไปวางกลางทะเล

วางเสร็จเรียบร้อย

เสร็จแล้ว ! เตรียมเอาไปวางที่ทะเลกัน

 
 

Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map  
Filenews_detail79.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit