Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
 
 
     

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เครือคาโอ ประเทศไทย คุณเอกรินทร์ จันศิริ ผู้จัดการภาค และคุณนิกร ธรรมวุฒิ ผู้จัดการสำนักงานขายเชียงราย เป็นตัวแทนเครือคาโอ ประเทศไทย ร่วมกิจกรรม Kao Reforestation Project ในโครงการ “ฟูรุซาโต” ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็น ปีที่ 5 ที่ อ.เชียของ จ.เชียงราย พร้อมกับคณะผู้ทำงาน ภาครัฐ อาทิ สวนป่าห้วยทรายมาน สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เชียงราย อำเภอเชียงราย และด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนบ้านห้วยเย็น ม.7 ตำบลริมโขง และโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์

ทั้งนี้  เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และส่งเสริมให้คนในชุมชนรู้สึกรักและหวงแหนป่าของตนเอง เพราะป่าเป็นสถานที่พึ่งพิงทางธรรมชาติของมนุษย์และสัตว์

 

Kao Reforestation Project

เป็นการปลูกต้นไม้ 8,800 ต้น บนเนื้อที่ 220 ไร่ ณ บริเวณจุดชมวิวห้วยทรายมาน ต้นไม้ที่ปลูกส่วนใหญ่เป็น ไม้ยืนต้นไม้เนื้อแข็ง

 
 

Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map  
Filenews_detail79.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit