Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
 
 อีกครั้งกับกิจกรรม “โฟมนุ่ม ล้างสนุก มือสะอาด กับบิโอเร” ที่ได้จัดมาเป็นปีที่ 5 แล้ว ตามวัตถุประสงค์หลักของบริษัทฯ ที่ต้องการเห็นเด็กไทยมีสุขอนามัยที่ดี พร้อมการสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับทุกคน... ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา พี่ฟองฟองและพี่โฟมนุ่ม ได้พบกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษา ทั้งหมด 30 โรงเรียน ใน 30 เขตในกรุงเทพฯ กิจกรรมนี้สอนวิธีการล้างมือที่ถูกวิธีสอดแทรกผ่านการแสดงมายากล เพื่อให้เด็กนักเรียน เข้าใจง่ายและสามารถจดจำไปปฏิบัติได้จริง  

กิจกรรม “โฟมนุ่ม ล้างสนุก มือสะอาด” โดยเครือคาโอ ประเทศไทย สนับสนุนให้ทุกวันมีรอยยิ้ม ....

 
 

Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map  
Filenews_detail79.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit