Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
 
 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นายอานันท์กร เมืองประดิษฐ์ ผู้จัดการสำนักงานขาย จ. สุราษฎร์ธานี และฝ่ายสื่อสารองค์กร ตัวแทนเครือคาโอ ประเทศไทย ได้ส่งมอบห้องน้ำที่ได้ซ่อมแซมใหม่ ในโครงการ “สุขอนามัยน่ารู้ เพื่อชุมชนน่าอยู่กับคาโอ” พร้อมมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ “มาจิคลีน” ให้กับโรงเรียนวัดใหม่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก นายธีระพงศ์ รอดอุปการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ เป็นประธานรับมอบ และนายสุนทร ศรีกาญจน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหม่ สพป.นศ.2 ให้เกียรติร่วมงาน เครือคาโอ ประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขอนามัยที่ดี ถูกสุขลักษณะ ห่างไกลเชื้อโรค และการมีสุขภาพที่ดีจะทำให้เด็กๆ มีร่างกายที่แข็งแรง และมีความสุขในทุกๆ วันที่มาโรงเรียน 

เครือคาโอ ประเทศไทย สนับสนุนให้ทุกวันมีรอยยิ้ม

 
 

Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map  
Filenews_detail79.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit