Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
 
 


เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ฝ่ายสื่อสารองค์กร
เครือคาโอ ประเทศไทย เป็นตัวแทนมอบจักรยานให้กับ
เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนชัย อ.วังน้ำเย็น
จ.สระแก้ว จำนวน 20 คัน ซึ่งเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ต้อง
เดินมาโรงเรียนเป็นระยะทางไกล โดยทางโรงเรียน คัดเลือก
เด็กนักเรียนที่มีบ้านห่างไกล จากโรงเรียน เป็นหลักพร้อมมอบ สมุดสอนวิธีการล้างมือ ที่ถูกต้องจาก ผลิตภัณฑ์บิโอเรและ
แชมพู สระผมแฟซ่า ให้กับเด็กนักเรียนทุกๆคนในวันงาน
เด็กนักเรียนได้เตรียมการแสดง เพื่อแทนคำขอบคุณ
ซึ่งบรรยากาศในวันนั้น เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสนุกสนาน
และอิ่มเอมใจ โดยเรามุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งใน การช่วยพัฒนาให้
เยาวชนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ... อีกหนึ่งกิจกรรม
เพื่อสังคม ของเครือคาโอ ประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์
ผงซักฟอกแอทแทค สนับสนุนให้ทุกวันมีรอยยิ้ม

 
 
 

Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map  
Filenews_detail80.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit
Filenews_detail80.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit