Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
 
 

กิจกรรมเพื่อสังคม - เครือคาโอ ประเทศไทย สนับสนุนให้เด็กไทยมีสุขอนามัยที่ดี

 
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 มร.ฮิโรยูกิ คุมาซาว่า ประธานกรรมการ เครือคาโอ ประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหารเข้ามอบผลิตภัณฑ์แชมพูสระผมแฟซ่า ในโครงการ “สุขอนามัยน่ารู้ เพื่อชุมชนน่าอยู่กับคาโอ” โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.เทพ อมรโสภิต รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นประธานรับมอบ ณ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ทั่วประเทศ ทั้งนี้ เครือคาโอ ประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขอนามัยที่ดีของ
เด็กไทย...เครือคาโอ ประเทศไทยให้ทุกวัน
 
 
 

Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map  
Filenews_detail80.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit
Filenews_detail80.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit