Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
 
 

กิจกรรมเพื่อสังคม - เครือคาโอ ประเทศไทย จับมือกทม.ร่วมรณรงค์การล้างมือที่ถูกวิธีแก่เด็กนักเรียนในกรุงเทพฯ

 
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานรับมอบผลิตภัณฑ์โฟมล้างมือบิโอเร ในโครงการ “โฟมนุ่ม ล้างสนุก มือสะอาด” โดยมีนายจรูญ มีธนาถาวร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และผู้แทนจากเครือคาโอ ประเทศไทย ร่วมพิธี ทั้งนี้ เครือคาโอ ประเทศไทย ได้มอบผลิตภัณฑ์ให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษากรุเทพฯ จำนวน 1,200 ลัง ณ ห้องอัมรินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

เครือคาโอ ประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขอนามัยที่ดีในเด็ก เพราะเด็กเรียนรู้การสัมผัสของด้วยมือของพวกเขา และด้วยวิสัยทัศน์ของฝ่ายบริหาร ในการรณรงค์ให้เด็กไทยล้างมือให้ถูกวิธี ห่างไกลเชื้อโรค ผ่านโครงการ “สุขอนามัยน่ารู้ เพื่อชุมชนน่าอยู่กับคาโอ”....เครือคาโอ ประเทศไทย ให้ทุกวันมีรอยยิ้ม
 
 
 
 

Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map  
Filenews_detail80.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit
Filenews_detail80.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit