Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
 
 

กิจกรรมเพื่อสังคม - สุขอนามัยน่ารู้ เพื่อชุมชนน่าอยู่ มอบทุนการศึกษา และศาลาเอนกประสงค์

 
   
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 58 ที่ผ่านมา มร.ฟูจิอิ ยาสุโนริ รองประธานฝ่ายขายสินค้าอุปโภคพร้อมทีบริหารตัวแทนจำหน่าย ภาคใต้ และฝ่ายสื่อสารองค์กร ได้ร่วมทำพิธีมอบศาลาเอนกประสงค์ซึ่ง สนับสนุนโดย เครือคาโอ ประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากนายสมมาตร์ สุวรรณเทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 1 เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เครือคาโอ ประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและการเรียนรู้
รวมทั้งคำนึงถึงคุณภาพ ชีวิตที่ดีของเด็กไทยและอยากเห็นสังคมไทยมีรอยยิ้ม จึงได้รับการสนับสนุนทุนในการสร้างซ่อมแซมศาลา เอนกประสงค์ให้กับ โรงเรียนบ้านทุ่งนา อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง เพื่อใช้เป็นสถานศึกษาและสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียน สำหรับเด็กนักเรียน และเพื่อนชุมชนย่านตาขาวสามารถใช้ในกิจกรรมของชุมชนได้ จากนั้นเครือคาโอ ประเทศ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีมีความประพฤติดีปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน จำนวน 10 ทุน พร้อมมอบชุดสุขอนามัยให้กับน้องๆ นักเรียนทั้งโรงเรียน และหน่วยงานราชการท้องถิ่น
 

 
 

Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map  
Filenews_detail80.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit
Filenews_detail80.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit