Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
 

คาโอ ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์กับสมาคมไว.ดับยู.ซี.เอ

20 กรกฎาคม 2550

   เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 ทางบริษัทฯ ได้ร่วมกับ สมาคมไว.ดับยู.ซี.เอ มอบของขวัญให้แก่เด็กนักเรียนในการจัดงานโครงการพ่อ-แม่อุปถัมภ์ ณ ลานเอนกประสงค์ศูนย์ชลบุรี โดยทางบริษัทฯ ได้มอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อาทิ เช่น แชมพูแฟซ่า ผงซักฟอกแอทแทค ผ้าอนามัยและแผ่นอนามัยลอรีเอะ

 
 

Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map