Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
 

คาโอ ร่วมบริจาคผงซักฟอกแอทแทค อีซี่ และแชมพูแฟซ่าเพื่อสมทบทุนสภากาชาดไทย

20 มีนาคม 2550   เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2550 ฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็นตัวแทนบริษัทฯ นำผงซักฟอกแอทแทค อีซี่ และแชมพูแฟซ่า ไปบริจาคเพื่อสมทบทุนสภากาชาดไทย ร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการโดยมี 
หัวหน้าสำนักงานที่ดิน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดิน เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของ

 
 

Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map