Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
เข้าสู่ผลิตภัณฑ์แฟซ่า
 
เข้าสู่ผลิตภัณฑ์เอสเซนเชียล
แดเมจแคร์
เกี่ยวกับคาโอ
วิถีทางเกี่ยวกับคาโอ
แนวทางการดำเนินธุรกิจ
โครงสร้างบริษัท
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ประวัติ
ธุรกิจทางด้านเคมีภัณฑ์
บริษัทในเครือคาโอ
เข้าสู่ผลิตภัณฑ์
ข่าวสารและกิจกรรม
ขอเชิญส่งภาพวาดเข้าร่วมประกวด ในโครงการ
  ภาพวาดเพื่อสิ่งแวดล้อมของคาโอ ครั้งที่ 9
02/04/18
ประมวลภาพพิธีมอบรางวัล The 8th Kao International
 Environment Painting Contest for Children
6/12/17
กิจกรรมเพื่อสังคม – เครือคาโอ ประเทศไทย
 มอบผลิตภัณฑ์ให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
 จ.พระนครศรีอยุธยา
6/12/17
กิจกรรมเพื่อสังคม - เครือคาโอ ประเทศไทย
 จัดกิจกรรมทำความสะอาดช่วยเหลือสถานสงเคราะห์ผู้พิการ
 และคนชรา
6/12/17
ประกาศผล "โครงการประกวดภาพวาดด้านสิ่งแวดล้อม   นานาชาติสำหรับเด็ก ของคาโอ ครั้งที่ 8" 30/11/17
กิจกรรมเพื่อสังคม – กิจกรรมโฟมนุ่ม ล้างสนุก มือสะอาด
  ในโครงการ “สุขอนามัยน่ารู้ เพื่อชุมชนน่าอยู่กับคาโอ”
10/08/17
กิจกรรมเพื่อสังคม – จิตอาสา “ทาสี สร้างสุข”
  จ.ปราจีนบุรี
01/06/17
กิจกรรมเพื่อสังคม – สุขอนามัยน่ารู้ เพื่อชุมชนน่าอยู่
  ซ่อมแซมห้องน้ำให้กับโรงเรียนบ้านหัวดงยาง จ.อุดรธานี
04/05/17
ขอเชิญส่งภาพวาดเข้าร่วมประกวด ในโครงการ
  ภาพวาดเพื่อสิ่งแวดล้อมของคาโอ ครั้งที่ 8
04/05/17
The 7th Kao International Environment Painting
  Contest for Children
04/04/17
กิจกรรมเพื่อสังคม – เครือคาโอ ประเทศไทย สนับสนุน
  งาน Big Cleaning Day กับกลุ่มกรุงเทพตะวันออก
27/01/17
กิจกรรมเพื่อสังคม – เครือคาโอ ประเทศไทย มอบโฟม
  ล้างมือบิโอเรให้กทม. ต่อเนื่องปีที่ 2
27/01/17
กิจกรรมเพื่อสังคม – เครือคาโอ ประเทศไทย มอบชุดำ
  สุขอนามัยให้กับตำรวจตระเวนชายแดน
27/01/17
ประกาศผล "โครงการประกวดภาพวาดด้านสิ่งแวดล้อม   นานาชาติสำหรับเด็ก ของคาโอ ครั้งที่ 7" 30/11/16
กิจกรรมเพื่อสังคม – เครือคาโอ ประเทศไทย ร่วมทำ
  ความสะอาดถนนและทางเท้า
9/11/16
กิจกรรมเพื่อสังคม – สุขอนามัยน่ารู้ เพื่อชุมชนน่าอยู่
  สร้างห้องน้ำเพิ่มให้ศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขา
  แม่ฟ้าหลวง
31/10/16
กิจกรรมเพื่อสังคม – เครือคาโอ ประเทศไทย ร่วมกับ
  เขตสัมพันธวงศ์ล้างถนนเยาวราชช่วงเทศกาลกินเจ
17/10/16
กิจกรรมเพื่อสังคม – ตอน “บ้านปลา ธนาคารปู” 17/09/16
กิจกรรมเพื่อสังคม – โฟมนุ่ม ล้างสนุก มือสะอาด ปี 5 05/08/16
กิจกรรมเพื่อสังคม – Kao Reforestation Project
  ครั้งที่ 5
29/07/16
กิจกรรมเพื่อสังคม – สุขอนามัยน่ารู้ เพื่อชุมชนน่าอยู่
   ซ่อมแซมห้องน้ำให้กับโรงเรียนวัดใหม่
03/06/16
ขอเชิญส่งภาพวาดเข้าร่วมประกวด ในโครงการ
  "ภาพวาดเพื่อสิ่งแวดล้อมของคาโอ ครั้งที่ 7"
02/05/16
กิจกรรมเพื่อสังคม – เครือคาโอ ประเทศไทย
  สนับสนุนโครงการจิตอาสาเพื่อสังคมไทย
21/04/16
บรรยากาศงานรับรางวัล The 6th Kao International
  Environmental Painting Contest for Children
01/04/16
กิจกรรมเพื่อสังคม – จักรยาน เพื่อรอยยิ้มเด็กนักเรียน
  โรงเรียน ตชด.
02/02/16
กิจกรรมเพื่อสังคม - เครือคาโอ ประเทศไทย
  สนับสนุนให้เด็กไทยมีสุขอนามัยที่ดี
18/12/15
กิจกรรมเพื่อสังคม - เครือคาโอ ประเทศไทย
  จับมือกทม.ร่วมรณรงค์การล้างมือที่ถูกวิธี
  แก่เด็กนักเรียนในกรุงเทพฯ
18/12/15
ประกาศผล "โครงการประกวดภาพวาดด้านสิ่งแวดล้อม   นานาชาติสำหรับเด็ก ของคาโอ ครั้งที่ 6" 26/11/15
กิจกรรมเพื่อสังคม - พลังสะอาด ส่งต่อรอยยิ้ม 22/09/15
กิจกรรมเพื่อสังคม - สุขอนามัยน่ารู้ เพื่อชุมชนน่าอยู่
  มอบทุนการศึกษา และศาลาเอนกประสงค์
11/09/15
กิจกรรมเพื่อสังคม - รวมพลคนคาโอรักษ์โลก ปลูกป่า
  ชายเลน
25/08/15
กิจกรรมเพื่อสังคม - Kao Reforestation Project ครั้งที่4 24/07/15
กิจกรรมเพื่อสังคม - สุขอนามัยน่ารู้ เพื่อชุมชนน่าอยู่
  กับคาโอ ปี2
24/06/15
กิจกรรมเพื่อสังคม - โฟมนุ่ม ล้างสนุก มือสะอาด ปี4 08/06/15
อาสาปลูกปะการังเทียม คืนบ้านให้สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล 22/05/15
ขอเชิญส่งภาพวาดเข้าร่วมประกวด ในโครงการ
  "ภาพวาดเพื่อสิ่งแวดล้อมของคาโอ ครั้งที่ 6"
30/04/15
 พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและของรางวัลจาก
  ประเทศญี่ปุ่น ให้กับเด็กไทยที่ได้รับรางวัล
04/07/15
 กิจกรรมเพื่อสังคม -บริจาคชุดสุขอนามัยให้เด็กนักเรียน   
  5 โรงเรียน
04/07/15
 กิจกรรมเพื่อสังคม -ทำความสะอาดชุมชนย่านเยาวราช   ปีที่ 2 ในเทศกาลตรุษจีน 06/03/15
“สุขอนามัยน่ารู้ เพื่อชุมชนน่าอยู่กับคาโอ”
  กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ
22/01/15
“สุขอนามัยน่ารู้ เพื่อชุมชนน่าอยู่กับคาโอ”
  กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
22/01/15
ประกาศผล "โครงการประกวดภาพวาดด้านสิ่งแวดล้อม   นานาชาติสำหรับเด็ก ของคาโอ ครั้งที่ 5" 27/11/14
คาโอ ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 50 ปี จัดโครงการ   “สุขอนามัยน่ารู้ เพื่อชุมชนน่าอยู่กับคาโอ” 21/11/14
กรุงเทพมหานคร รับมอบโฟมล้างมือบิโอเร
  จากเครือคาโอ ประเทศไทย
21/11/14
ส่งมอบความสุข ให้ทุกวันมีรอยยิ้ม อยู่คู่สังคมไทย
  ตลอดไป
08/10/14
กิจกรรมเพื่อสังคม : การทำความสะอาดทางเท้าและ
  ผิวจราจร บนถนนเยาวราช
08/10/14
กิจกรรมเพื่อสังคม : ทำความสะอาดศูนย์กำจัดมูลฝอย
  อ่อนนุช
20/08/14
กิจกรรมเพื่อสังคม : ปลูกป่า จังหวัดเชียงราย
  ( FURUSATO PROJECT )
19/08/14
โครงการ คาโอ 50 ปี ปันน้ำใจเพื่อผู้ประสบภัย
  จ.เชียงราย
03/06/14
ขอเชิญส่งภาพวาดเข้าร่วมประกวด ในโครงการ
  "ภาพวาดเพื่อสิ่งแวดล้อมของคาโอ ครั้งที่ 5"
01/05/14
บรรยากาศงานรับรางวัล The 4th Kao
  International Environmental Painting Contest for
   Children
11/04/14
ประกาศผล "โครงการประกวดภาพวาดสิ่งแวดล้อม
  นานาชาติสำหรับเด็ก ของคาโอ ครั้งที่ 4"
25/11/13
คาโอจับมือฮั่วเซ่งเฮง มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
  ห้องน้ำ มูลค่ากว่า 178,000 บาท
  เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยให้ชุมชนย่านเยาวราช
26/08/13
กิจกรรม โฟมนุ่ม ล้างสนุก มือสะอาด กับบิโอเร
   โฟมล้างมือ ปี 2
23/08/13
มอบทุนสนับสนุนงบประมาณในการปูกระเบื้องอาคาร
   นาฎศิลป์ โรงเรียนวัดโป่งตามุข จังหวัดชลบุรี
   ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2556
23/08/13
บรรยากาศงานรับรางวัล The 3rd Kao International
  Painting Contest on Environment for Children
  และขั้นตอนกำรตัดสิน ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2555
02/08/13
ขอเชิญส่งภาพวาดเข้าร่วมประกวด ในโครงการ
  "ภาพวาดเพื่อสิ่งแวดล้อมของคาโอ ครั้งที่ 4"
02/05/13
โครงการคาโอ...สานฝัน ปันน้ำใจ สู่น้อง ปีที่ 9 ครั้งที่ 1 03/04/13
โฟมนุ่ม ล้างสนุก มือสะอาด กับบิโอเร ปี 2 12/02/13
ภาพบรรยากาศงานรับรางวัล The 3rd Kao
  International Painting Contest on Environment   for Children
15/12/12
Kick Off Campaign and Education 13/12/12
ประกาศผล "โครงการประกวดภาพวาดสิ่งแวดล้อม
  นานาชาติสำหรับเด็ก ของคาโอ ครั้งที่ 3"
27/11/12
Green Industry 26/11/12
คาโอฯ รับมอบรางวัล Thailand The Most Powerful
  Brand 2012
20/11/12
 
ข้อมูลสำหรับลูกค้า
ถามและตอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สอบถามหรือแนะนำผลิตภัณฑ์
ภาพยนตร์โฆษณา
TV Advertising
 
 
 
สมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน


Merries Merries
 
มาจิคลีน ไวเปอร์ มาจิคลีน ไวเปอร์
 
มาจิคลีน ไวเปอร์ มาจิคลีน ไวเปอร์
 
Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map  
Fileindex.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit
Fileindex.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit
Fileindex.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit
Modifiedindex.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit
Modifiedindex.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit
Fileindex.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit
Fileindex.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit
Lockedindex.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit