Global Kao Site Map
เกี่ยวกับคาโอ ข่าวสารและกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสำหรับลูกค้า สมัครงาน
ข่าวสารและกิจกรรม
 

เมื่อวันที่ 13 มกราคม ที่ผ่านมา คุณปรานี วงษารัตน์ ผู้จัดการฝ่ายขาย (ภาคอีสานตอนบน) ตัวแทนเครือคาโอ ประเทศไทย เป็นผู้ส่งมอบห้องน้ำให้กับโรงเรียนบ้านหัวดงยาง ต.นาคำ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ภายใต้โครงการ “สุขอนามัยน่ารู้ เพื่อชุมชนน่าอยู่กับ คาโอ” ในการมอบห้องน้ำสะอาด ปราศจากเชื้อโรค เพื่อเด็กๆ นักเรียน และชุมชนบ้านหัวดงยาง ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวนงค์ลักษณ์ หงษ์คำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดงยาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

โครงการห้องน้ำสะอาดฯ เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 โดย มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างหรือซ่อมแซมห้องน้ำให้น้องๆ ตามโรงเรียนที่ห่างไกล และเพื่อสุขอนามัยที่ดีของชุมชนโดยรวม ด้วยเครือคาโอ ประเทศไทย ตระหนักดีว่าห้องน้ำเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของการมีสุชอนามัยที่ดี เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และมีความสุขในทุกๆ วัน

 
 

Copyright ©2007 Kao Thailand. All Rights Reserved   Privacy / Legal / Site Map  
Filenews_detail79.html Help
New Form Entry Import Edit Upload Submit